கடித இலக்கியம்

சுரேஷ்குமார இந்திரஜித் சுந்தர ராமசாமி, ராஜமார்த்தாண்டன், ஜெயமோகன், மனுஷ்யபுத்திரன், கோபி கிருஷ்ணன், பிரம்மராஜன், கோவை ஞானி, பிரமிள், கால சுப்பிரமணியன், சுஜாதா ஆகியோர் சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்க்கு பல்வேறு காலகட்டங்களில் எழுதிய கடிதங்கள் இப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன. சுந்தர ராமசாமி Santa Cruz, CA[…]

Read more