இரண்டு புகைப்படங்கள்

      ட்ராட்ஸ்கி மருது சிற்பி தனபால் இந்தியாவின் மிக முக்கிய சிற்பி. ஓவியர். நவீன இந்திய ஓவிய சிற்ப வழியில் தென்பகுதியிலிருந்து தன் படைப்புகளால் புகழ்பெற்றவர். சிற்பி. டி.பி. ராய்சவுத்ரியின் மாணவர்.  நாட்டியம் கற்று நாட்டியக் கலைஞராக இருந்து[…]

Read more