பிரதி – பலன்

கணியன் பூங்குன்றன் புகைப்படம் : அனாமிகா குருதிப்பூக்களின் நறுமணம்   ஒரு சில ராகங்களையே மீளப்பாடும் பாடகர்கள் உண்டு. ஓரிரு நிறங்களையே திரும்பத் திரும்ப உபயோகிக்கும் ஓவியர்கள் இருக்கிறார்கள். போலவே வண்ணதாசனும் மறுபடியும் மறுபடியும்  உணர்வின் சில இழைகளை மாத்திரமே தன்[…]

Read more