மகத்தான சல்லிப்பயல்கள்

வரதராஜன் ராஜு ஆலன் மூர் எழுதி, டேவ் கிப்பன்ஸ் வரைந்த, ’வாட்ச்மென்’ சித்திர நாவலில், தனது பழைய சகாவும், மினிட்மென் என்றழைக்கப்பட்ட கங்காணிகள் (பேட்மேன் போலத் தங்களது அடையாளத்தை மறைத்துக்கொண்டு சமூக விரோதக் குற்றங்களைத் தடுப்பவர்கள்) குழுவில் ஒரு அங்கத்தினனும், காமெடியன்[…]

Read more