“முழுமையைத் தேடிக் கண்டடையும் அடிப்படை விடுதலைக்கான உந்துதல்”

ஹார்வர்ட் பல்கலையில் ஓரான் பாமுக் 2009-ல்  நிகழ்த்திய சார்லஸ் எலியட் நார்ட்டன் சொற்பொழிவுகள் தொகுக்கப்பட்டு ‘The Naive and  Sentimental Novelist’ என்கிற பெயரில் நூலாக வெளியானது. அதிலிருந்து’Literary Character,Plot,Time’ கட்டுரை மொழிபெயர்க்கப்பட்டு உள்ளது.கட்டுரையின் முதல் பகுதி இது. இரண்டாம் பகுதி[…]

Read more

நேர்காணல்

“எனது நாட்டைப்பற்றி மற்றவர்களுக்கு விளக்குவதற்காக நான்   எழுதுவதில்லை” நேர்கண்டவர்:  ஐசக் சாட்டனர்                   தமிழில்: த.ராஜன்   துருக்கிய நாவலாசிரியரான ஓரான் பாமுக்கின் பத்தாவது நாவல்‘The Red-Haired Woman’ கடந்த[…]

Read more