கலையாடி

    சயந்தன் ஓவியம் : அனந்த பத்மநாபன் அமந்தா என்ற பிரேசிலியப் பெண்ணைக் கண்ட மாத்திரத்திலேயே சுந்தரமண்ணை “என்ர அம்மாளாச்சி” என்று வாயைப் பிளந்தார். நேசிக்கப்படுவதற்குத் தகுதியானவள் என்ற அர்த்தத்தைக் கொண்ட அமந்தா அச்சு அசலில் ஒரு தமிழ்ப்பெண்ணைப் போலவே[…]

Read more